Privacy Policy

Privacy statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang bij de uitvoering van de dienstverlening. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hiermee de gebruikerservaring verbeteren. Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacy beleid te accepteren.

Links

ImmoWise bevat links naar andere diensten en sites. Wij raden je aan de privacy policy van de desbetreffende site goed door te lezen. ImmoWise is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacybescherming op deze sites.

Gebruik van onze dienst

Wanneer je je aanmeldt voor onze dienst vragen we je om een aantal persoonlijke gegevens. Deze worden gebruikt om de dienst te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

Communicatie

Mocht je per email contact met ons opnemen, dan is het mogelijk dat we de berichten bewaren. Het kan zijn dat wij om persoonlijke gegevens vragen die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

Cookies

ImmoWise maakt gebruik van cookies om de toegang tot de dienst gemakkelijker te maken. Indien je niet wilt dat je gegevens worden opgeslagen als “cookie”, kun je dit wijzigen in je browser instellingen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Privacygegevens

ImmoWise mag de persoonsgegevens alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is ImmoWise niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.


Indien ImmoWise op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en ImmoWise zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ImmoWise niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we hier van tevoren toestemming voor hebben gekregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aanpassen/uitschrijven

Indien je je gegevens aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt je contact met ons opnemen via support@immowise.nl.

Vragen en feedback

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.